Tereny inwestycyjne w Kobylance położone przy obwodnicy Stargardu –
zjazd z dawnej drogi S10.

Tereny wyłączone z produkcji rolnej, uzbrojone , ważne warunki zabudowy.